Mgr. Simona Priesolová

Mgr. Simona Priesolová

Psychoterapeut vo výcviku
11000+ hod praxe
35 € / konzultácia

Forma konzultácie

video / audio hovor

Špecializuje sa na

stres sebavedomie strach smútok životné zmeny

Dokáže pomôcť aj s

vzťahy depresia závislosti úzkosti LGBTI

Vzdelanie, certifikáty a diplomy

  • Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor psychológia, bakalársky stupeň
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor psychológia, magisterský stupeň
  • Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, SZU
  • Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii
  • Výcvik v relaxačnej a symbolickej terapii
  • Výcvik v psychotraumatológii a EMDR
Praskliny a nedokonalosti sa stávajú umeleckým vrcholom v živote objektu, japonská filozofia kincugi.

Popis

Po ukončení štúdia som začala pracovať ako školská psychologička, neskôr moja prax s detskými klientmi pokračovala v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Od roku 2014 som bola zamestnaná v psychiatrických nemocniciach, kde som získavala skúsenosti s dospelými pacientmi a širokým spektrom klinických diagnóz. Aktuálne pracujem v ambulancii klinickej psychológie, kde sa venujem najmä rodičom detí a dospelým klientom. Moja terapeutická práca je momentálne supervidovaná.

Rezervácia termínu

Hodnotenia a skúsenosti klientov

Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.