Mgr. Juliana Weiss

Mgr. Juliana Weiss

Psychológ
8000+ hod praxe
35 € / konzultácia
7 ľudí odporúča

Forma konzultácie

video / audio hovor

Špecializuje sa na

vzťahy depresia úzkosti životné zmeny psychosomatika

Dokáže pomôcť aj s

závislosti syndróm vyhorenia stres sebavedomie strach smútok hnev a agresia trúchlenie trauma týranie a domáce násilie sexualita a intimita motivácia samota nespavosť šikana prokrastinácia

Vzdelanie, certifikáty a diplomy

 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pedagogická spôsobilosť na vyučovanie disciplín psychológie
 • Vzdelávanie v programe Rodičia a rozvod
 • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
 • Dohovor o právach dieťaťa - e-learningový kurz
 • Ochrana detí pred násilím 1. - e-learningový kurz
 • Domáce a rodovo podmienené násilie 1. - e-learningový kurz
 • Procesorientovaná psychoterapia
 • Primárna intervencia v prípade zistenia násilia páchaného na dieťati
 • Dlhodobé následky traumy, znižovanie dopadu traumy, terapeutické metódy a postupy
 • Deti ako obete domáceho násilia
 • Psychológia snov
Všetko čo potrebuješ, nosíš vo svojom vnútri.

Popis

Keď som pochopila, že zodpovednosť za svoje psychické zdravie je v mojich rukách, začali sa v mojom živote diať pozitívne zmeny. Vnímam túto cestu ako celoživotnú "prácu" na sebe - pre seba. Niekedy sa dostávame do životných situácií, z ktorých nevidíme cestu von a nemáme vnútorné zdroje, aby sme to zvládli sami. Práve v takýchto chvíľach to najlepšie čo pre seba môžeme urobiť, je kontaktovať odborníka, psychológa, psychoterapeuta. 

Predsa keď si zlomíme nohu, tiež ideme k doktorovi. Je pre nás viac ako užitočné vedieť zaobchádzať s konfliktami, osobnými ťažkosťami a sociálnymi výzvami ako zdrojmi pre osobný rast a zmenu. Psychoterapeutický smer, z ktorého čerpám sa nevenuje zmene človeka ako takého, ale skôr hľadaniu jeho osobnej cesty, na ktorej žije v súlade so sebou a so životom. Nepovažujem sa za tú, ktorá má právo hodnotiť, či je Vaša cesta správna, na to môžete hľadať svoje odpovede v procese, ktorým Vás budem rada sprevádzať.

Rezervácia termínu

Hodnotenia a skúsenosti klientov

7
0